تغییرات ورژن 6.1


 

  • در برخی از کلینیک ها نیاز است که تعرفه درمانها برای پزشکان متخصص و عمومی تفاوت داشته باشد. لذا در این نسخه تغییرات لازم در بخشها اعمال شده است تا در هنگام ثبت درمان ، سیستم پس از تشخیص اینکه آیا پزشک مربوطه درآن درمان دارای تخصص است یا خیر ، اقدام به درج هزینه درمان نماید.
  • تغییرات بخش بیمه : 

              - تعیین درصد بیمه ، سقف بیمه پرداختی ، تاریخ قرارداد بیمه برای هر بیمار بصورت مجزا

              - گواهی بیمه برای بیماران

              - تعیین تعرفه های تخصصی و عمومی برای بیمه ها 

              - تعیین اینکه بیمه کدام درمانها را قبول می کند و کدام درمانها باید بصورت آزاد حساب شوند.

              - تعیین نام های مورد نیاز بیمه ، برای درمانها در لیست بیمه