اخبار تغییرات ورژن 6.0


  • چندکلینیکی شدن نرم افزار :

بعد از تغییرات ساختاری که در نرم افزار بوجود آمد ، از این پس می توان اطلاعات چند کلینیک را با یکدیگر یکسان سازی نمود .

 

  •  تغییرات در بخش ارسال اس ام اس : 

بخش ارسال اس ام اس از طریق مودم های GSM به دلیل مشکلات ارتباط با مودم حذف گردیده و به جای آن از این پس می توان توسط خط اینترنت و پنل تحت وب که به متقاضیان ارائه می گردد ، اقدام به ارسال اس ام اس نمود.

در حقیقت علاوه بر امکان ارسال اس ام اس از بخش های مختلف نرم افزار می توان اس ام اس های تبلیغاتی بصورت انبوه ، با هزینه جزئی ارسال نمود.

 

  • آرشیو پرونده ها :

بخش پرونده های موقت از نرم افزار حذف گردید و به جای آن بخش پرونده های آرشیوی اضافه گردید. 

از مزایای این تغییر اضافه شدن تمام امکانات بخش پرونده های دائمی و امکان جابجایی پرونده های دائمی به آرشیو و بالعکس میباشد.