قیمت نرم افزار و خدمات


قیمت نرم افزار :

600,000 تومان

+ با نصب و آموزش رایگان

قیمت آپشن SMS : 200,000 تومان
 
+ نرم افزار ارسال انبوه تحت وب (رایگان)
 
+ یک خط اختصاصی 14  رقمی (رایگان)
 
+ 10,000 تومان شارژ اولیه (رایگان)
تعرفه گارانتی: سال اول رایگان
 
سال دوم به بعد (در صورت تمایل)  200,000 تومان
ارتقا به نسخه های جدید: رایگان (در صورت داشتن گارانتی)
تعرفه شبکه اضافه برای هر کلاینت  : 150,000 تومان
امکان استفاده از کارتهای RFID: رایگان
امکان استفاده از قلم نوری: رایگان
امکان استفاده از چندین پزشک : رایگان