گزارش حسابداری


گزارش حسابداری شامل تراکنش های مالی و مربوط به مطب و کلینیک می باشد که به صورت پیش فرض ، تراکنش های ثبت شده به تاریخ روز را نمایش می دهد که می توان به راحتی در هر بازه زمانی مورد نظر اقدام به تهیه گزارش نمود .این گزارشات به تفکیک پزشک ، عنوان حساب ، گزارش تنها از پرونده بیماران ، گزارش از تراکنش های ثبت شده در بخش حسابداری و ... می باشد.

در ضمن می توان گزارشهای تهیه شده را پرینت نمود.