پرونده بیماران


برای ایجاد پرونده بیمار ، ویرایش و حذف پرونده از این قسمت استفاده می شود.

در پرونده بیماران می توانید مشخصات فردی بیمار شامل : نام ، تلفن ها ، آدرس ، مشخصات بیمه ، معرف ، عکس بیمار و ... را ثبت نمایید.

محدودیتی برای تعداد ثبت پرونده وجود ندارد و شما می توانید به هر تعداد بدون اینکه مشکلی برای سیستم پیش آید اطلاعات را ثبت نمایید.

برای جستجوی پرونده ها ،ابزار مختلفی وجود دارد که کار با آن بسیار ساده و شما به راحتی و با سرعت مناسب میتوانید به پرونده بیمار مورد نظر دسترسی یابید.

از قابلیت های دیگر این بخش امکان ارسال SMS به بیماران ، جهت گروه های مختلف و همچنین تبریک تاریخ تولد میباشد.