مراجعات بیماران


این بخش از اصلی ترین قسمت های نرم افزار دندانپزشکی می باشد که با توجه به گستردگی و پیچیدگی علم دندانپزشکی ، دارای امکانات بسیار می باشد و سعی شده به گونه ای طراحی شود که درعین سادگی جهت استفاده ، نیازهای درمانی مطب و کلینیک را پوشش دهد.

در عکس بالا ، لیست درمانهای ثبت شده در بخش مراجعات را مشاهده می نمایید که از قابلیت های بسیار مهم آن امکان تغییر ستونهای نمایش داده شده و همچنین کم و زیاد کردن ستونها ، پرینت مراجعات ، ثبت پرداختی بیمار بدون ثبت درمان مانند پرداخت بیعانه و ... ، امکان چاپ قبض جهت بیماران، مشاهده کارهای انجام شده با هزینه های مربوطه ، مشاهده هزینه درمان به همراه بیمه ها ، محدود کردن ردیف های مورد نظر جهت پرینت می باشد.

 

در عکس بالا تصویری از چارت گرافیکی بیمار را مشاهده می نمایید . امکان ثبت درمان در این قسمت می باشد.

درمانها به گروه های مختلفی ، تحت عنوان درمان تقسیم شده است که می توان عنوان درمان و زیر شاخه های آنها را ایجاد یا حذف نمود.

این بخش دارای چارت گرافیک کودکان و دندانهای دائمی می باشد و همچنین می توان ترکیبی از دندان های شیری و دائمی را داشته باشید.

برای درمانها انواع گرافیک تعریف شده است که مشاهده درمانهای ثبت شده را بسیار ساده نموده است.

دراین قسمت می توان برای هر درمان ، پزشک خاصی را انتخاب نمایید، هزینه ها ، تخفیف ها ، بیمه،هزینه های مربوطه و توضیحات اضافه یا اگر لازم بود اطلاعات فالوآپ یا لابراتوار را ثبت نمود.