لابراتوار


 

در بخش لابراتوار می توان کارهای ارسال شده به لابراتوار باثبت تاریخ ارسال ، تاریخ آلارم دهی جهت یاد آوری ، تاریخ دریافت ، پزشک مربوطه ، رنگ دندان ، شماره دندان ، نوع کار و هزینه های مربوطه را ثبت نمود که سیستم در تاریخ مشخص شده ، مواردی که لازم به پیگیری دارد را یاد آوری نموده و همچنین در قسمت گزارشات آن می توانید گزارشهایی کاربردی به تفکیک لابراتوار ، پزشک و ... را داشته باشید.