فالوآپ


 

از بخش فالوآپ ، می توان جهت پیگیری درمان های ناتمام بیمار یا درمان های دروه ای و یا هر مورد دیگری که در تاریخ خاص نیاز به پیگیری داشته باشد ، استفاده نمود که سیستم در تاریخ مورد نظر آلارم داده که کاربر میتواند پیگیری های لازم را از طریق تلفن ، موبایل انجام دهد.

 

درضمن از گزینه SMS در صورت تهیه نمودن آن می توانید برای یا آوری به بیماران نیز استفاده نمایید.