امکان اتصال به دستگاههای RFID


به طور ساده میتوان گفت RFID  یک دستگاه الکترونیکی است که از طریق امواج رادیویی برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده میکند و نیازی به تماس فیزیکی و اتصال ندارد.

RFID در صنعت و پزشکی کابرد فراوان دارد. یک مثال از کاربرد آن را میتوان از کارت های مترو نام برد.

کاربرد این تکنولوژی در پزشکی بسیار زیاد بوده و هر روز به آن افزوده میشود.

 

در نرم افزار دندان پزشکی ایده آل قسمتی قرارداده شده که میتوان بجای کارت کاغذی کلینیک به بیماران کارت های RFID داده شود که در ضمن شکیل بودن امکان جستجو و پیدا نمودن پرونده بیماران را بسیار راحت مینماید. و با این کار در وقت مسئولین پذیرش کلینیک و مطب ها صرفه جویی خواهد شد.