تصاویر پرونده بیماران


یکی از مهمترین مراحل کار در درمان دندانپزشکی ، استفاده از تصاویر مربوط به پرونده بیماران می باشد که با توجه به پیشرفت و ورود دستگاه های مختلف جهت ثبت تصاویر ، این بخش نرم افزار دارای اهمیت ویژه میباشد. عکسها معمولا دارای حجم بالایی بوده و برای سهولت در نگهداری آنها روشهای خاصی در نرم افزار ایده آل در نظر گرفته شده است . در این بخش می توانید تصاویر پرونده را بصورت دیجیتال و در صورت عدم وجود فایل دیجیتال توسط اسکنر یا دوربین دیجیتال ثبت نمایید. در صورتی که در کلینیک دستگاه های ثبت تصاویر مانند : دوربین داخل دهانی ، RVG،OPG یا اسکنر های مخصوص و ... وجود داشته باشد ، عکسها را بطور مستقیم از دستگاه دریافت نموده و با درج توضیحات لازم در پرونده بیمار ذخیره نمایید.

 

در ضمن امکان تغییر در Contrast ,Britness , چرخش عکسها و ... وجود دارد.