گزارش بیماران بدهکار ،بستانکار


جهت بدست آوردن لیست بیمارانی که بدهی دارند یا بستانکار می باشند ، از این بخش استفاده می شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید ، لیست بیماران بدهکار یا بستانکار به تفکیک پرونده بیمار می باشد که با کلیک بر روی هر بیمار در قسمت پایین صفحه ، می توان لیست کامل تراکنش های مالی و درمانهای انجام شده بیمار را بدست آورد .

این بخش دارای امکان مرتب نمودن بر اساس هزینه ها ، بدهی کل ، تاریخ آخرین مراجعه و ... می باشدو از لیست بیماران یا پرونده هر بیمار بدهکار می توان پرینت تهیه نمود.