انبار


 

در بخش انبار شما می توانید لیستی از کالاهای موجود در انبار ،تعداد موجودی هر کالا ، قیمت واحد و نقطه سفارش و همچنین ارزش هر کالا را به همراه شرح فارسی آن مشاهده نمایید و در صورت لزوم کالایی را به این لیست اضافه یا حذف نمایید.

درضمن در این بخش شما می توانید از لیست کالاهای خود پرینت تهیه نمایید.